Akce druhých tříd v září


V září druháky navštívili vedoucí z Pionýra, kteří je seznámili s aktuální nabídkou volnočasových klubů. Děti si vyzkoušely nejen vázat uzly, ale i další aktivity, které mohou v rámci kroužku zažít. 


V září žáci 2.tříd navštívili Městské muzeum v Čáslavi. Seznámili se s historií muzea, s přírodovědnou sbírkou Josefa Kaunického a s archeologickými nálezy v Čáslavi a okolí. Na závěr si zkusili sestavit kostru člověka. 
Mgr. Markéta Tomášková