Opět se učíme!

Žáci prvního stupně ZŠ Náměstí se po několikatýdenní odmlceopět sešli ve svých třídách. Přivítaly je jejich paní třídní učitelky, které povedoujejich dopolední výuku, odpoledne se potom budou „on-line“ věnovat dětem, kterézůstaly doma. Děti je třeba pochválit, jak byly ve škole …

Výuka 9. ročníků

Výuka 9. ročníků zaměřená na přijímací řízení z českého jazyka a matematiky začíná pro přihlášené žáky dne 11. 5. 2020 první vyučovací hodinou (7.50 hod.). Žáci před školou vyčkají převzetí vyučujícím, který je následně odvede do školy. Žáci si do …

Výsledky Zápisu do 1. tříd

Seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021 Číslo žáka:           01                                02                                03                                04                                05                                06                                07                                08                                11                                12                                13                                14                                16                                18                                19 …

Informace ohledně odkladů školní docházky

Zveřejňujeme informaci z pedagogicko-psychologické poradny (nezaměňujte se školním psychologem!) ohledně odkladů školní docházky: „V tuto chvíli je provoz poradny pozastaven, nepřijímáme nové žádosti, nevydáváme zákonným zástupcům zprávy ani z pochopitelných důvodů klienty nevyšetřujeme. Rodičům, kteří do 16.3.2020 požádali u svého dítěte …

Aktuality školního psychologa

Vážení rodiče, milí žáci, i přes aktuální opatření a zrušenou výuku je možné využít služeb školní psycholožky prostřednictvím telefonu nebo e-mailu (možno dohodnout online konzultaci). Školní psycholožku Mgr. Veroniku Šenkapounovou můžete kontaktovat na tel. čísle 606 674 564 (v pracovní dny od 10 …

Ošetřovné

Aktualizace 22.3.2020 Pokud v souvislosti s opatřením Ministerstva zdravotnictví bude muset rodič pečovat o dítě mladší 10 let, pak zaměstnavatel je povinen omluvit jeho nepřítomnost v práci po dobu, kdy pečuje o dítě mladší 10 let. Zaměstnanec – rodič má …