Výroba maxipastelek

Žáci naší školy se průběžně podílí na výzdobě společných prostor svými výtvarnými pracemi, fotografiemi a projekty. Také v posledním týdnu školní výuky se s chutí pustili do práce. Stříhali, lepili a především barvili. Výsledným dílem jsou pestrobarevné maxipastelky, které budou …

Rozpis třídnických hodin a konzultací pro přihlášené žáky 2.stupně – aktualizace k 11.6.

Upozornění: při první návštěvě školy je třeba při vstupu odevzdat čestné prohlášení o bezinfekčnosti. Je třeba být vybaven 2 rouškami se sáčkem na jejich uložení. 6.A Pondělí: 1.hodina (7.50-8.35): třídnická hodina Havránková, 2.hodina(8.45-9.30): český jazyk Havránková Čtvrtek: 2.hodina (8.45-9.30): matematika …

Odevzdání učebnic – od 15.6.2020

Vážení rodiče, milí žáci, učebnice, které jste měli k dispozici pro tento školní rok, odevzdávejte po domluvě se svým třídním vyučujícím od pondělí 15.června. Učebnice může předat přímo ve škole žák, který je nahlášen k výuce, v ostatních případech budou …

Výuka žáků 2. stupně – informace

Od pondělí 8.června budou moci žáci 2.stupně na základě metodiky MŠMT navštěvovat školu. Návštěvy školy budou koncipovány jednak jako třídnické hodiny, jednak jako konzultace profilujících předmětů, tj. českého jazyka, matematiky a anglického jazyka. Hlavním způsobem výuky zůstává „výuka on-line, tj.výuka …

Opět se učíme!

Žáci prvního stupně ZŠ Náměstí se po několikatýdenní odmlceopět sešli ve svých třídách. Přivítaly je jejich paní třídní učitelky, které povedoujejich dopolední výuku, odpoledne se potom budou „on-line“ věnovat dětem, kterézůstaly doma. Děti je třeba pochválit, jak byly ve škole …

Výuka 9. ročníků

Výuka 9. ročníků zaměřená na přijímací řízení z českého jazyka a matematiky začíná pro přihlášené žáky dne 11. 5. 2020 první vyučovací hodinou (7.50 hod.). Žáci před školou vyčkají převzetí vyučujícím, který je následně odvede do školy. Žáci si do …

Výsledky Zápisu do 1. tříd

Seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021 Číslo žáka:           01                                02                                03                                04                                05                                06                                07                                08                                11                                12                                13                                14                                16                                18                                19 …