Kroužek „ Angličtina hrou“ je určený pro žáky 3. ročníku. Pořádá ho Dům dětí a mládeže v Čáslavi ve spolupráci se ZŠ Čáslav Náměstí. Žáci si procvičí učivo anglického jazyka formou her a písniček, osvojí si novou slovní zásobu. Hry a písničky budou doprovázeny pohybem. V kroužku využijeme také interaktivní tabuli, někdy budeme pracovat i na počítačích. K osvojení písemného projevu  žákům pomůže luštění křížovek, které se žáci naučí vytvořit sami. Ve skupinách nebo samostatně vyplní zajímavé pracovní listy.

Výuku vede paní učitelka Mgr. Lenka Neumanová.