Kroužek pořádá Dům dětí a mládeže v Čáslavi ve spolupráci se ZŠ Čáslav Náměstí. Kroužek, při kterém je kladen důraz na poslech a mluvení je určen pro děti 1. tříd.

První a nejdůležitější úkol je, aby si děti vypěstovaly pozitivní přístup k učení cizího jazyka, který si postupně osvojí a nakonec ho budou aktivně používat.

Každé malé dítě dokáže používat svůj rodný jazyk a naučilo se ho jednoduše a nenásilně – posloucháním a napodobováním. Na podobném principu je založen i tento kroužek.

Bez nudné gramatiky a biflování slovíček si děti skutečně osvojí angličtinu hravou formou pomocí her, soutěží, písniček a básniček.

Výuku vede paní učitelka Mgr. Soňa Kubová.