Pravidla antigenního testování – září 2021

Kdo ne/bude testován a jak často?  Testování se týká všech dětí a žáků základních škol, žáků v denní formě vzdělávání středních škol a konzervatoří.  Ve školách proběhne preventivní screeningové testování dětí a žáků s frekvencí 3x po sobě, v termínech 1. a 2. září (v tomto případě může ředitel rozhodnout, že pro přípravné třídy, přípravné stupně, první třídy a třídy s žáky …