Projekt primární prevence

Naše škola se v letošním školním roce zapojila do projektu Desatero pro primární prevenci. Tento projekt je podporovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Deset edukativních videoprojekcí reflektuje problematiku šikany a extrémních projevů agrese, stalkingu, domácího násilí, závislosti na alkoholu a …

Druháčci v knihovně

V říjnu jsme navštívili výstavu „Knihožrouti“ v Městské knihovně v Čáslavi. Paní knihovnice nás seznámila s knihou „Knihožrouti“, kterou napsala Klára Smolíková a ilustrovala Bára Buchalová. Součástí návštěvy byla i četba z této knihy. Mgr. Markéta Tomášková a žáci 2.A

Akce druhých tříd v září

V září druháky navštívili vedoucí z Pionýra, kteří je seznámili s aktuální nabídkou volnočasových klubů. Děti si vyzkoušely nejen vázat uzly, ale i další aktivity, které mohou v rámci kroužku zažít.  V září žáci 2.tříd navštívili Městské muzeum v Čáslavi. …

Školní turnaj ve florbalu

Školní turnaj ve Florbalu V pátek 1.října proběhl florbalový turnaj chlapců. Do turnaje se zapojily týmy chlapců čtvrtých a pátých tříd. Po vyčerpávajícím boji bylo rozhodnuto. 1. místo 5.B, 2. místo 5.A , 3.místo 4.B. Všem týmům velká pochvala nejen za celý výkon, bojovného …

Návštěva muzea 5.A

Děti v páté třídě navštívily v září v rámci výuky předmětu Vlastivěda muzeum v Čáslavi. Prohlédly si historické sbírky vycpaných zvířat a mnoho  předmětů z naší historie. Při sestavování kostry člověka a převlékání do historických kostýmů si užily nejvíce legrace. …

Kroužek tenisu

KROUŽEK TENISU S novým školním rokem jsme opět otevřeli pro prvňáčky kroužek, zaměřený na výuku tenisu. Každá lekce probíhá z větší části formou her a soutěží. Součástí je pravidelná všestranná průprava, zaměřená na rozvoj koordinace, motoriky, obratnosti a rychlosti. Děti …

Exkurze do Botanicusu

Exkurze do Botanicusu Ve středu 29.září se žáci třetího  a   pátého ročníku vypravili na exkurzi za starými řemesly do expozice Botanicusu v Ostré nad Labem. V historické vesničce si děti vyzkoušely spoustu řemesel: výrobu svíček, ražbu mincí, rýžování zlata, drátkování a …