Informace o provozu základní školy do konce školního roku 2019/2020

Vážení rodiče,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo manuál „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“, podle kterého školy koncipují svůj provoz do konce tohoto školního roku. Odkaz na tento manuál najdete zde: http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss

Nejpozdější termín pro nahlášení docházky žáků 9. tříd od 11. května 2020 stanovilo ministerstvo na 7. 5. 2020, pro nahlášení docházky  žáků 1. stupně od 25. května 2020 stanovilo ministerstvo na 18. 5. 2020. Předpokladem docházky žáků do školy je předání podepsaného „Čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“ – formulář naleznete na našich webových stránkách v sekci „Pro rodiče“ – „Formuláře“ –  „Čestné prohlášení o bezinfekčnosti“.  Žáky je třeba do školy dále vybavit dvěma rouškami a sáčkem na jejich uložení. 

ZŠ Náměstí