Informace ohledně odkladů školní docházky

Zveřejňujeme informaci z pedagogicko-psychologické poradny (nezaměňujte se školním psychologem!) ohledně odkladů školní docházky:

„V tuto chvíli je provoz poradny pozastaven, nepřijímáme nové žádosti, nevydáváme zákonným zástupcům zprávy ani z pochopitelných důvodů klienty nevyšetřujeme.

Rodičům, kteří do 16.3.2020 požádali u svého dítěte o vyšetření školní zralosti (a tímto mailem i školám) sdělujeme, že po skončení nouzového stavu bude vyšetřování školní zralosti prioritou PPP. Doporučujeme uvést u zápisu, že žádají odklad školní docházky. Školy tak mohou zahájit správní řízení, které bude ukončeno po doručení potřebných podkladů rozhodnutím ředitele školy o odkladu školní docházky“.

V termínu zápisu je tedy nutno podat škole žádost o odklad, rozhodnutí bude následně vydáno až po dodání chybějících podkladů.