Školní jídelna stravuje žáky a zaměstnance naší školy a dále ZŠ Masarykova a ZŠ Husova.

Provoz ŠJ se řídí vyhláškou o školním stravování č.107/2005 Sb. Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin. Jídelníček je vyvěšen v kanceláři ŠJ, u výdeje obědů a na webových stránkách školy, s možností výběru ze dvou jídel. Každý strávník má přihlášený oběd č. 1 a oběd č. 2 je nutné objednat nejdéle den předem do 14.00 hodin.

Zásady provozu

Jídelna je otevřena od 6.00 do 14.30 hodin. Výdej obědů probíhá v době od 11.00 – 13.45 hodin.

Osobám, které se nestravují, je vstup do jídelny zakázán.

Cena stravného platná od 1. 4. 2018

Věková skupina                platba

Strávníci 7 – 10 let          21,- Kč

Strávníci 11- 14 let          24,- Kč

Strávníci 15 a více let      27,- Kč

Zaměstnanci škol             27,- Kč

Strávníci jsou zařazovány do věkových skupin  na dobu školního roku od 1. 9. do 31. 8.,
ve kterém dosahují věku dle vyhlášky č. 107/2005Sb.

Platba stravného:

  1. A) HOTOVĚ v kanceláři ŠJ – poslední týden v měsíci na následující měsíc.

Přeplatky se převádí z měsíce na měsíc a vrací se při ukončení školní docházky.

  1. B) INKASEM– účtuje se 18. – 20. daného měsíce na následující měsíc / manipulační poplatek hradí rodiče (Česká spořitelna 2,- Kč a ostatní banky 4,- Kč)

Přihlášky a odhlášky   

Ke stravování je nutné vyplnění přihlášky (slouží po celou dobu školní docházky, v případě změny adresy nebo telefonu je nutné změnu nahlásit) a zakoupení stravovací karty (35,- Kč). Stravovací karta slouží k identifikaci přihlášeného oběda, velikosti porce a druhu jídla. Při ztrátě karty je nutno zakoupit novou.

Strávník má nárok na oběd, jen pokud je řádně přihlášen, má zaplacené stravné a u sebe stravovací kartu. Obědy se odhlašují do 7.00 hodin, osobně v kanceláři ŠJ, telefonicky 327312376 (je k dispozici záznamník) nebo emailem – jidelna@zscaslav.cz. Lze provádět přihlášky a odhlášky pomocí internetu na stránkách www.strava.cz č. jídelny 0906. Objednávání internetem je třeba aktivovat v kanceláři ŠJ.

Výdej stravy

Oběd je strávníkovi vydáván, pokud je přítomen ve škole. Nutné je odhlásit lyžařské výcviky, školní výlety, školy v přírodě a jiné akce. Při onemocnění strávníka je možnost vyzvednutí oběda do jídlonosičů pouze první den nemoci. Ostatní dny je nutno odhlásit, jinak je oběd účtován s režijními náklady (mzdové a věcné 59,40Kč). Strava se vydává pouze do jídlonosičů řádně vymytých v době od 11.00 do 11.30 hodin.