Kam kráčíš, elektroniko?

Žáci devátých tříd ZŠ Náměstí, se zájmem o technické vědy a elektrotechniku navštívili přednášku univerzitního profesora pana Miroslava Husáka z Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze. Během přednášky, která se konala v aule Střední průmyslové školy v Kutné Hoře, se posluchači seznámili nejen s historií elektrotechniky, ale zejména s jejím novodobým překotným rozvojem.

Viděli jsme, jakou miniaturní podobu mají např. dnešní kardiostimulátory, že moderní tranzistory jsou menší než virové částice nebo že robot dokáže bezchybně mechanicky přehrát na trubku náročnou skladbu. Již také víme, jak budou vypadat mobilní „telefony“ blízké budoucnosti.

Po přednášce jsme využili nabídku naší partnerské školy a kluci si vyzkoušeli práci s elektrotechnickými stavebnicemi Arduino. Již nyní můžeme prozradit, že v blízké budoucnosti plánujeme s kutnohorskou průmyslovou školou pro naše žáky další společné aktivity.

Mgr. Tomáš Hasík