Možnost přihlášení dalších žáků 1. stupně do výuky

Na základě aktualizovaného manuálu MŠMT nabízíme možnost přihlášení dalších žáků 1. stupně do výuky. Pro přihlášení kontaktujte své třídní učitele nebo vedení školy. Předpokladem školní docházky je odevzdání Čestného prohlášení o bezinfekčnosti (viz oddíl „Pro rodiče – Formuláře“ našich webových stránek).

Žáci budou zařazeni do výukových skupin podle následujících pravidel: 1) do stávající výukové skupiny své třídy až do naplnění kapacity 15 žáků, 2) do stávající výukové skupiny paralelní třídy stejného ročníku až do naplnění kapacity 15 žáků, 3) do jiné výukové skupiny do vyčerpání kapacity 15 žáků.

ZŠ Náměstí