Odevzdání učebnic – od 15.6.2020

Vážení rodiče, milí žáci,

učebnice, které jste měli k dispozici pro tento školní rok, odevzdávejte po domluvě se svým třídním vyučujícím od pondělí 15.června. Učebnice může předat přímo ve škole žák, který je nahlášen k výuce, v ostatních případech budou učebnice předávány před vstupem do školy. Učebnice na další školní rok obdržíte v září.

ZŠ Náměstí