Oficiální sdělení o uzavření školy a jejím provozu

Provoz Základní školy Čáslav, Nám. Jana Žižky z Trocnova 182, okres Kutná Hora v době uzavření

Od 11. 3. 2020 jsou na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, Č. j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN a následně Vládou České republiky vyhlášeného nouzového stavu škola, školní družina a školní jídelna pro žáky školy uzavřeny.

Informace o uzavření je zveřejněna na webových stránkách školy www.zscaslav.cz a je vyvěšena v listinné formě na dveřích hlavního vchodu do školy.

V průběhu uzavření školy je organizace chodu školy zajištěna následujícím způsobem:

Na webových stránkách školy byla zřízena sekce „Výuka-online“, která obsahuje složky jednotlivých tříd. Do těchto složek vyučující vytváří podsložky se svými předměty a vkládají do nich prostřednictvím home-office výukový obsah. Informace o zveřejňování materiálů je umístěna na webových stránkách školy.

Ve škole je zajištěna v dopoledních hodinách 8.00 – 12:00 pedagogická služba pro potřeby veřejnosti (např. vydávání učebnic, které mají žáci ve škole, je možné se seznámit s materiály umístěnými na webu školy apod.). V tuto dobu také potvrzujeme tzv. Ošetřovné, preferujeme však elektronické podávání žádostí na e-mailu škola@zscaslav.cz. Informace o Ošetřovném máme zveřejněny na webových stránkách školy.

Aktuální informace budou zveřejňovány na www.zscaslav.cz.

Mgr. Tomáš Hasík,

ředitel školy