Ošetřovné

Aktualizace 22.3.2020

Pokud v souvislosti s opatřením Ministerstva zdravotnictví bude muset rodič pečovat o dítě mladší 10 let, pak zaměstnavatel je povinen omluvit jeho nepřítomnost v práci po dobu, kdy pečuje o dítě mladší 10 let.
Zaměstnanec – rodič má nárok na ošetřovné, pokud žije s dítětem ve společné domácnosti. Rodiče se mohou v péči o dítě vystřídat.
Podrobnosti včetně tiskopisu, který potvrzuje škola, jsou k dispozici na

https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/Karantena_a_osetrovne.pdf

Tiskopis je k dispozici také zde:

https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/89_628_5.pdf/192f29d1-6677-9d93-59a7-60f8bb4b6e4b

Žádost o potvrzení tiskopisu zasílejte prosím pokud možno elektronicky na adresu skola@zscaslav.cz, Vaši žádost poté elektronicky vyřídíme. Tiskopis v tištěné podobě budeme potvrzovat ve škole vždy v pondělí až pátek od 08.00 do 12.00 hodin. Pro další informace sledujte průběžně Aktuality našich webových stránek, zejména ohledně potvrzování tiskopisu při péči o dítě mladší 13 let.