Páťáci na výstavě „Jiří Trnka – V zahradách imaginace“

Vyučující naší školy považují za důležité představit žákům Jiřího Trnku jako našeho významného výtvarníka, který byl především vynikající loutkář, ilustrátor a animátor. Výstava v GASK Kutná Hora s názvem „V zahradách imaginace“ je připomínkou a průřezem umělcovou bohatou tvorbou. Tuto neobyčejnou výstavu chceme přiblížit co největšímu počtu našich žáků, a tak jsme se do galerie vydali tentokrát s našimi páťáky.

Výstava pro děti začala v pracovním koutku „Časová osa“, kde je paní lektorka stručně seznámila s osobností známého československého umělce Jiřího Trnky. Potom děti následovaly průvodce 1. částí výstavy Aničku skřítka a Slaměného Huberta – postavičky ze stejnojmenné knihy Vítězslava Nezvala, kterou Trnka ilustroval, za dveře s velikou klíčovou dírkou, kde začaly objevovat svět Jiřího Trnky.

V pěti barevných sálech se žáci seznámili s pěti výtvarnými oblastmi, kterým se Trnka věnoval: Loutkám, které Trnka vyráběl již od dětství, je věnována žlutá místnost. Prohlédli jsme si zde Trnkovy první loutky, loutky určené pro divadlo i loutky výstavní. Místnost je doplněna ilustracemi k dětským říkankám.

Oranžová místnost představuje Trnkovu ilustrační tvorbu. Zde jsou vystaveny nejznámější ukázky z více než 130 knižních titulů, které Trnka ilustroval – Zahrada, Anička skřítek a Slaměný Hubert, Bajaja, O Květušce a její zahrádce, Broučci, Andersenovy pohádky, Karavana a další. Tyto knihy je zde možné také prolistovat. Po prohlídce oranžové místnosti si páťáci pod vedením paní lektorky vyzkoušeli práci autora a výtvarníka příběhu pro děti – na základě své představivosti naskicovali smyšlenou postavu, vystřihli, nalepili na barevnou čtvrtku a dotvořili lineární kresbou podle vlastní fantazie. Dobrovolníci převyprávěli i právě vymyšlený příběh.

Červená a modrá místnost představují Trnku jako malíře a sochaře.

Vrcholem výstavy je zelená místnost, která je věnována Trnkovi jako ikoně české i světové animace. Filmové loutky doplňují stránky z technických scénářů filmu, ve výstavním „kině“ je možné zhlédnout i Trnkovy animované snímky. Děti velmi zaujal animační pult, kde si vyzkoušely práci animátora. Pomocí moderních technologií se jim podařilo rozpohybovat Trnkovy loutkové postavičky z Hrubínova Špalíčku.

V šedesátých letech Jiří Trnka napsal a ilustroval půvabnou dětskou knížku, kterou nazval Zahrada. Této knize je zasvěcena celá interaktivní část výstavy v půdních prostorách galerie. Díky velkému množství animací a audiovizuálních efektů zde ožívá příběh pěti malých kluků, kteří cestou do školy objeví starobylou zahradu. Ve chvíli, kdy se otevře rozvrzaná rezavá branka, můžeme i my vstoupit do legendární Zahrady a prožít společně se starým moudrým trpaslíkem a zlomyslným kocourem řadu veselých dobrodružství.

Pokud vám doma děti nadšeně vyprávěly, jak si dnešní dopoledne naplno užily, třeba se i vy necháte zlákat k návštěvě výstavy plné nekonečné představivosti a vydáte se spolu s nimi na procházkou světem fantazie, kde se i dospělí znovu stávají dětmi, a to nejen kvůli vzpomínkám, které v nich vyvolávají vystavená díla, ale třeba i proto, že veškerý nábytek je zde obrovský, tak jako ve světě dětí.

Mgr. Petra Reimannová