Písničkový kolotoč

 S přelomem školního pololetí se žáci 1. stupně roztočili v Dusíkově divadle na Písničkovém kolotoči plném melodií, tance a hádanek.

V hudebně vzdělávacím pořadu zazněly za doprovodu akustické a elektrické kytary písně umělé i lidové, veselé i smutné, pomalé i rychlé, melodické i rytmické, k usínání i k tanci, známé i neznámé. Jednotlivé hudební ukázky byly prokládány záludnými otázkami muzikantů, např. Co je hudba? Proč vlastně vznikají písničky? Kdo písničky skládá a kdo k nim píše text? Jak se pozná špatná a dobrá písnička? Jaký je rozdíl mezi lidovou a umělou písničkou? Naši žáci však zvládli odpovědi na výbornou. Pozadu v odpovědích dokonce nezůstali ani nejmenší prvňáčci.

V průběhu hudebního pořadu si děti mohly samozřejmě i zazpívat nebo dokonce zatančit. Ti odvážnější měli možnost vystoupit na pódium a zkusit si zazpívat do mikrofonu. Celé písničkové představení zpestřovala projekce s vtipnými obrázky.

Tento hudební pořad byl pro všechny děti poučný, naučily se vnímat hudbu z hlediska rytmu, melodie, obsahu a nálady. Ale také se jim velmi líbil, protože na závěr odměnily umělce velikým potleskem.

Mgr. Petra Reimannová