Přehled žáků přijatých do 1. tříd ve šk. roce 2021/2022

Přijatí žáci do 1. třídy ve školním roce 2021/2022:

č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39,40,41, 42, 43

ZŠ Náměstí