Projekt primární prevence

Naše škola se v letošním školním roce zapojila do projektu Desatero pro primární prevenci. Tento projekt je podporovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Deset edukativních videoprojekcí reflektuje problematiku šikany a extrémních projevů agrese, stalkingu, domácího násilí, závislosti na alkoholu a na tabáku, nelátkových závislostí, poruch
příjmu potravy, syndromu týraného a zneužívaného dítěte a sebepoškozování. Součástí projektu je online kvíz, který žáci vyplní po shlédnutí jednotlivých dílů, aby si ověřili své
znalosti o dané problematice.
Ing., Bc. Olga Schüllerová