MAP je Místní akční plán rozvoje vzdělávání, který  je zaměřen na rozvoj kvalitního vzdělávání dětí a žáků do 15 let v čáslavském regionu. Mezi základní přínosy MAPu patří sdílení dobrých praxí, plánování jejich zavádění na dalších školách, a co nejširší spolupráce při jejich uplatňování.

ZŠ Čáslav Náměstí se pravidelně účastní akcí pořádaných MAP. Naši učitelé navštěvují setkání pracovních skupin pro rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti, skupiny pro rovné příležitosti a vedení školy je zastoupeno ve skupině pro financování.

Od února 2019 patří ZŠ Čáslav Náměstí do vybrané sítě škol, na nichž díky aktivitě MAP působí anglicky hovořící sdílený rodilý mluvčí (shared flying teacher).

Naši žáci i pedagogové se účastní projektu MAP Dopravní výchova jako nástroj k rozvoji vrstevnického vzdělávání a tandemové výuky. V rámci tohoto projektu se starší žáci ze ZŠ naučí hravou formou napodobovat reálné situace, se kterými se mohou setkat v běžném silničním provozu. Pod dohledem zkušených a proškolených pedagogů se také sami stanou učiteli, a budou své zkušenosti předávat mladším žákům i dětem z MŠ.

Účastníme se také veletrhu studijních oborů a pracovních příležitostí pořádaného MAP, kde naši žáci získávají přehled o svém možném budoucím studijním uplatnění.

Bližší informace na www.mapcaslavsko.cz