Město Čáslav je zřizovatelem ZŠ Čáslav Náměstí. Škole poskytuje rozmanité formy pomoci, včetně zabezpečení provozních prostředků na její chod. Škola také využívá služeb řady institucí zřizovaných či provozovaných městem, jako je Dusíkovo divadlo, Kino Miloše Formana, Městské muzeum a knihovna, Dům dětí a mládeže, Základní umělecká škola, Čáslavské noviny aj.

Jsme si vědomi významu zřizovatele pro školu, kulturní život a vzdělanost ve městě a vážíme si vzájemné spolupráce a rádi ji budeme rozvíjet. Každoročně se např. naše škola podílí na vánoční výzdobě části náměstí Jana Žižky z Trocnova.