Projekt Ovoce a zelenina do škol si klade za cíl zlepšit stravovací návyky dětí, přivést je ke konzumaci ovoce a zeleniny, zlepšit jejich zdravotní stav a snížit výskyt dětské obezity.

V rámci projektu, který spadá pod Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond dostávají všichni žáci naší školy zdarma ovoce a zeleninu a to zejména z oblasti mírného klimatického pásu (např. jablka, hrušky, švestky, kedlubny, karotku, ředkvičky, okurky), doplněné čas od času plody tropickými nebo ovocnými či zeleninovými šťávami.

V hodinách mohou využívat také doprovodné informační a vzdělávací materiály a seznamovat se tak např. s výživovou hodnotou různého ovoce a zeleniny nebo zjišťovat oblasti jejich pěstování.