Základní škola Čáslav Náměstí patří do skupiny vybraných škol, které ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UP Olomouc pomáhají realizovat projekt Didaktika – Člověk a příroda A. Do projektu jsou zapojeny i další tři univerzity (Západočeská univerzita v Plzni, Univerzita Hradec Králové a UJEP Ústí nad Labem) a dvě science centra (iQLANDIA Liberec a Svět Techniky Ostrava).

Hlavním cílem projektu, jehož rozpočet činí téměř 50 mil. Kč, je rozvoj učitelských kompetencí v přírodovědných oborech – fyzika, chemie, biologie a geografie. ZŠ Čáslav Náměstí účastí na projektu kromě didaktické podpory získává také pro své žáky některé učebnice zdarma.