Střední průmyslová škola v Kutné Hoře se specializuje na výchovu odborníků v oblasti elektrotechniky a informačních technologií. V roce 2019 podepsali ředitelé ZŠ Čáslav Náměstí a VOŠ a SPŠ Kutná Hora Memorandum o vzájemné spolupráci, ve kterém se zavázali k užší spolupráci obou institucí při vzdělávání a rozvoji dovedností svých žáků.

Žákům naší školy se tak nabízí možnost navštěvovat specializované technické kroužky, které kutnohorská škola vede. Zde zájemci mají, za účasti specialistů na daný obor, možnost pracovat s moderní technikou a připravovat se tak od mládí na svoji profesní kariéru.

Průmyslová škola také na naší škole pořádá přednášky o moderních technologiích a to včetně praktických ukázek. Jmenujme např. téma využití vodíkového pohonu v automobilovém průmyslu s ukázkou funkčního modelu takto poháněného vozu.