Rozpis třídnických hodin a konzultací pro přihlášené žáky 2.stupně – aktualizace k 11.6.

Upozornění: při první návštěvě školy je třeba při vstupu odevzdat čestné prohlášení o bezinfekčnosti. Je třeba být vybaven 2 rouškami se sáčkem na jejich uložení.

6.A

Pondělí: 1.hodina (7.50-8.35): třídnická hodina Havránková, 2.hodina
(8.45-9.30): český jazyk Havránková

Čtvrtek: 2.hodina (8.45-9.30): matematika Železná

6.B

Pondělí: 1.hodina (7.50-8.35): třídnická hodina Mifková, 2.hodina
(8.45-9.30): anglický jazyk Mifková

Úterý: 4.hodina (10.45-11.30): český jazyk Ryšánková

7.A:

Úterý: 1.hodina (7.50-8.35): třídnická hodina Ryšánková, 2.hodina
(8.45-9.30): český jazyk Ryšánková, 3.hodina:(9.50-10.35): anglický jazyk
Ryšánková,

Čtvrtek: 3.hodina:(9.50-10.35): matematika Železná

7.B:

Úterý: 1.hodina (7.50-8.35): třídnická hodina Ryšánková, 2.hodina
(8.45-9.30): český jazyk Ryšánková, 3.hodina:(9.50-10.35): anglický jazyk
Ryšánková,

Čtvrtek: 3.hodina:(9.50-10.35): matematika Železná

8.A:

Pondělí: 3.hodina:(9.50-10.35): 8.A – anglický jazyk
Mifková,

Středa: 1.hodina (7.50-8.35): třídnická hodina 1.skupina Schüllerová,
2.hodina (8.45-9.30): třídnická hodina 2.skupina Schüllerová, 3.hodina:(9.50-10.35):
matematika 1.skupina Schüllerová, 4.hodina (10.45-11.30): matematika 2.skupina Schüllerová,
5.hodina (11.40-12.35): anglický jazyk Schüllerová

Čtvrtek: 4.hodina (10.45-11.30): český jazyk Třmínková

8.B:

Pondělí: 3.hodina:(9.50-10.35): anglický jazyk Mifková,

Středa: 1.hodina (7.50-8.35): třídnická hodina Vašíčková,

Čtvrtek: 3.hodina (9.50-10.35): český jazyk Třmínková, 4.hodina
(10.45-11.30): matematika Železná

9.A:

Čtvrtek: 1.hodina (7.50-8.35): třídnická hodina Železná, 2.hodina
(8.45-9.30): český jazyk Třmínková

9.B: 

Čtvrtek: 1. hodina (7.50-8.35): třídnická hodina Třmínková, 2.hodina
(8.45-9.30): třídnická hodina Třmínková