Základní škola Čáslav Náměstí má ze všech čáslavských škol nejdelší tradici.  Její kořeny sahají až do roku 1820, kdy město Čáslav získalo rozhodnutím zemského gubernia (nejvyššího správního zemského úřadu) povolení zřídit tzv. hlavní školu se čtyřmi třídami, přičemž obvyklé v té době byly hlavní školy pouze trojtřídní. Na škole se začalo vyučovat za dva roky – tři třídy byly otevřeny 1. listopadu 1822 a čtvrtá třída byla otevřena v listopadu 1830.

Škola původně sídlila v jednopatrovém měšťanském domě, ke kterému byl posléze přikoupen i sousední objekt. Protože žáků rychle přibývalo, rozhodlo město na místě těchto objektů vystavět novou a prostornou budovu, což se také stalo. V nové budově se začalo vyučovat dne 1. října 1872. Náklady na stavbu činily 57.300 zlatých. Na sklonku 19. století byla škola transformována na školu čistě chlapeckou, zatímco škola v dnešní Masarykově ulici, která mezitím vznikla, byla koncipována jako škola dívčí. Toto rozdělení přežívalo v paměti čáslavských občanů velmi dlouho – ještě v šedesátých letech dvacátého století se běžně mluvilo o škole chlapecké a dívčí.

Ve třicátých letech 20. století byla školní budova rekonstruována a rozšířena o rozsáhlou přístavbu. Výsledkem byl areál v podobě, jakou si v podstatě zachoval dosud. Jeho budování začalo v prosinci roku 1932 a skončilo 20. srpna 1934.

V šedesátých letech ke škole přibyl nárožní dům v Quisově ulici, za nímž byla v první polovině osmdesátých let 20. století postavena i budova jídelny. Škola prošla četnými stavebními úpravami i v novém tisíciletí. Rekonstruovány byly střechy, opraveny fasády a provedeno zateplení celého areálu spojené s výměnou oken. Bylo zrekonstruováno školní hřiště i vybavení školní jídelny, včetně kuchyně. Další rekonstrukce a modernizace postupně probíhají a jsou samozřejmě plánovány i do budoucna.

(zpracováno na podkladě článku Vladimíra Hořejšího, Čáslavské noviny 2015)

Ředitel Od Do Doba
1. Josef Neděle 1820 1849 29
2. Václav Selikavský 1849 1854 5
3. Josef Spudil 1854 1872 18
4. Jakub Jůzl 1872 1887 15
5. Karel Tesař 1887 1890 3
6. Jakub Jůzl 1890 1896 6
7. Karel Tesař 1896 1907 11
8. Jan Slavík 1907 1908 1
9. Josef Zelinka 1908 1926 18
10. Karel Blažek 1926 1927 1
11. Josef Pochman 1927 1934 1
12. Karel Blažek 1934 1938 4
13. Karel Špaček 1938 1939 1
14. František Malátek 1939 1941 1
15. Antoním Sedláček 1941 1945 4
16. František Malátek 1945 1948 3
17. Jan Mrázek 1948 1953 15
18. Karel Kalina 1953 1968 15
19. Libuše Bendlová 1968 1970 2
20. Josef Kučera 1970 1975 5
21. Jaroslava Strašáková 1975 1979 4
22. Jaroslav Zemánek 1979 1989 10
23. Josef Andrle 1989 1990 1
24. Bohuslava Juklová 1990 1996 6
25. Pavel Horký 1996 2018 22
26. Tomáš Hasík 2018 současnost