Důležitou složkou ve vzdělávací koncepci školy je i školní družina. Ta plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické potřeby dětí, pomáhá jim začleňovat se do kolektivu a díky cíleně nastaveným tematickým plánům rozvíjí důležité osobnostní a sociální kompetence. V neposlední řadě má také velmi podstatnou roli v prevenci sociálně patologických jevů u dětí.

Školní družina je rozdělena do dvou samostatných oddělení s celkovou kapacitou 60 žáků
1. stupně.

Protože děti tráví dopoledne vesměs vsedě v lavici, snažíme se čas ve školní družině využít hlavně k pohybu. Za příznivého počasí trávíme odpoledne na dětském hřišti, v lesoparku Vodranty nebo využíváme školní hřiště. Na školním hřišti mají děti k dispozici mimo sportovního vybavení i pískoviště k rekreačním činnostem. Ke sportovním činnostem využíváme i školní tělocvičnu.

V rámci školy má školní družina k dispozici i učebnu výpočetní techniky, keramickou dílnu a školní kuchyňku.

Jednou z pravidelných činností školní družiny jsou také tematické procházky, při nichž děti poznávají okolí školy a místa bydliště, čímž získávají vztah k místu, kde žijí.

V dětech pěstujeme vztah k četbě knih, a to nejen ve školní družině, ale i pravidelnými návštěvami městské knihovny, se kterou spolupracujeme.

Činnost školní družiny zahrnují i příležitostné akce jako jsou například návštěvy výstav, kina, hasičské stanice a jiné.  

 

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY:  

ranní 6:00 – 7:50

odpolední 11:25 – 16:30

Kontakt: 327 313 150