Konzultační hodiny

Každé úterý a čtvrtek 7.30 – 11.30 hodin

Mgr. Jana Kmochová

Pracovna školní psycholožky se nachází v ZŠ Náměstí, hned za hlavním vchodem vpravo.

Konzultaci se školní psycholožkou je nutné předem dohodnout nejprve osobně, e – mailem či telefonicky z důvodu pracovních aktivit v ostatních prostorách školy i mimo školu.

Zároveň Vás žádám o omluvu na tel. nebo e-mail, pokud se nemůžete na schůzku dostavit. Mohu pak termín využít a nabídnout jej jiným klientům.

Tel. číslo: 725185750

E-mail: psycholog@zscaslav.cz

Školní psycholog poskytuje poradenství dětem, jejich zákonným zástupcům a pedagogům školy.

Žákům může pomoci s jejich školními, vztahovými, rodinnými nebo jinými potížemi.

Učitelům je nápomocen při práci s třídami a rozvoji dobré atmosféry v nich.

Rodičům může nabídnout podporu a poradenství v souvislosti s jejich dětmi.

Veškeré informace, které se školní psycholog dozví, jsou důvěrné!

Náležitosti poskytování služby:

 • generální souhlas s činností školního psychologa
  • zákonný zástupce svým podpisem vyjadřuje souhlas nebo nesouhlas s tím, aby se dítě mohlo zúčastnit skupinové práce školní psycholožky se třídou v rámci prevence sociálně-patologických jevů (téma vztahů ve třídě, šikany, závislostí apod.), v případě nesouhlasu se těchto aktivit dítě neúčastní a učitel mu určí náhradní práci
 • individuální souhlas s poskytováním služeb školního psychologa
  • každý žák má možnost promluvit si o svých starostech se školní psycholožkou, v případě zájmu o opakované konzultace podepíší rodiče individuální souhlas opravňující školní psycholožku pracovat systematicky s jejich dítětem nad rámec první konzultace

Děti, víte, kdy kontaktovat školní psycholožku?

 • když máš problémy se spolužáky nebo učiteli
 • když máš trápení v rodině
 • když ti nejde něco ve škole, máš špatné známky nebo učivu nerozumíš
 • když si myslíš, že ve škole někomu ubližují
 • když si chceš promluvit o tom, co tě trápí
 • kdykoli, když máš pocit, že si o něčem potřebuješ promluvit

Těším se na setkání s Vámi, Jana Kmochová