Konzultační hodiny

KAŽDÉ ÚTERÝ 7:30 - 12:30 (případně dle domluvy)

Mgr. Veronika Šenkapounová

Pracovna školní psycholožky se nachází v ZŠ Náměstí, hned za hlavním vchodem vpravo.

Konzultaci se školní psycholožkou je nutné předem dohodnout nejprve osobně, e – mailem či telefonicky z důvodu pracovních aktivit v ostatních prostorách školy i mimo školu.

Zároveň Vás žádám o omluvu na tel. nebo e-mail, pokud se nemůžete na schůzku dostavit. Mohu pak termín využít a nabídnout jej jiným klientům.

Tel. číslo: 606 674 564

E-mail: psycholog@zscaslav.cz

Školní psycholog:

 • napomáhá spolu s pedagogy tomu, aby se děti ve škole cítily maximálně spokojeně a bezpečně, aby využily naplno svůj potenciál učit se novým věcem
 • spolupracuje s dětmi, jejich zákonnými zástupci, učiteli i ostatními zaměstnanci školy
 • řídí se zákonem o ochraně osobních informací, nařízením GDPR a etickým kodexem školního psychologa – veškeré sdělené informace mají důvěrný charakter

Náležitosti poskytování služby:

 • generální souhlas s činností školního psychologa
  • zákonný zástupce svým podpisem vyjadřuje souhlas nebo nesouhlas s tím, aby se dítě mohlo zúčastnit skupinové práce školní psycholožky se třídou v rámci prevence sociálně-patologických jevů (téma vztahů ve třídě, šikany, závislostí apod.), v případě nesouhlasu se těchto aktivit dítě neúčastní a učitel mu určí náhradní práci
 • individuální souhlas s poskytováním služeb školního psychologa
  • každý žák má možnost promluvit si o svých starostech se školní psycholožkou, v případě zájmu o opakované konzultace podepíší rodiče individuální souhlas opravňující školní psycholožku pracovat systematicky s jejich dítětem nad rámec první konzultace

Žáci, bez obav za mnou můžete přijít, když:

 • máte problémy s učením, nestíháte ve škole, trápí vás tréma nebo strach ze zkoušení
 • máte problémy s rodiči, s učiteli, se spolužáky nebo s kýmkoliv jiným
 • chcete se svěřit s něčím důvěrným, co vás trápí
 • chcete si jen popovídat, podělit se o své zážitky a úspěchy

Rodiče, obracejte se na mě:

 • pro konzultování výukových, výchovných a vztahových problémů vašich dětí
 • pro informace z oblasti pedagogicko-psychologického poradenství a inkluze ve vzdělávání

Pedagogové, mohu s Vámi spolupracovat:

 • při řešení výukových, výchovných a vztahových obtíží u vašich žáků, kde již běžná opatření nepomáhají
 • při hledání cesty vedoucí ke zlepšení atmosféry ve třídě, ke zlepšení spolupráce mezi vámi a žáky
 • jako metodická podpora v otázkách inkluze ve vzdělávání

Těším se na setkání s Vámi, Veronika Šenkapounová