Nedílnou součástí každé fungující školy je spolupráce mezi školou a rodiči. Nejinak je tomu i u nás. Vedení školy úzce spolupracuje s Radou rodičů, ve které mají rodiče žáků z každé třídy svého zástupce. Na pravidelných schůzkách je Rada informována o dění ve škole či připravovaných akcích. Zároveň je také diskutováno o směřování další spolupráce, jejímž cílem je rozvoj školy a jejích služeb veřejnosti.