Rada žáků má na naší škole již dlouhou dobu tradici. Zástupci tříd 3. až 9. ročníku se účastní setkání jednou až dvakrát měsíčně (případně podle potřeby častěji). Mají zde možnost hájit zájmy své třídy, přispívat svými nápady a připomínkami k chodu školy, řešit otázky klimatu svých tříd atd. Dozví se také, jaké události a akce je čekají v následujícím období a zároveň mohou společně zhodnotit své aktivity, které již byly uskutečněny.
Pokud mají potřebu sdělit a řešit nějaké citlivější otázky a problémy, mohou využít připravené lístečky, na které anonymně napíší, co je trápí. Další možnost, jak sdělit své potřeby a přání, mají díky schránce důvěry která je umístěna v 1. patře vedle učebny zeměpisu. Je pravidelně vybírána školní metodičkou prevence a případné problémy jsou řešeny s vedením školy, výchovnou poradkyní či školní psycholožkou.
Setkání Rady žáků přispívá k tomu, aby se žáci ve škole cítili lépe, bezpečněji a s vědomím, že mohou nějakým způsobem také přispět svými názory k tomu, co se ve škole odehrává.

Ing., Bc. Olga Schüllerová