Školní turnaj ve florbalu

Školní turnaj ve Florbalu

V pátek 1.října proběhl florbalový turnaj chlapců. Do turnaje se zapojily týmy chlapců čtvrtých a pátých tříd. Po vyčerpávajícím boji bylo rozhodnuto. 1. místo 5.B, 2. místo 5.A , 3.místo 4.B. Všem týmům velká pochvala nejen za celý výkon, bojovného ducha, ale i za aktivitu.

Jaroslava Fořtová