Výsledky Zápisu do 1. tříd

Seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021

Číslo žáka:           01

                               02

                               03

                               04

                               05

                               06

                               07

                               08

                               11

                               12

                               13

                               14

                               16

                               18

                               19

                               20

                               21

                               22

                               23

                               24

                               25

                               26

                               27

                               28

                               30

                               31

                               32

                               37

Seznam žáků, u nichž ředitel školy rozhodl o přerušení správního řízení o odkladu povinné školní docházky na blíže neurčitou dobu, nutnou k zajištění potřebných náležitostí žádosti – doporučujícího stanoviska školského poradenského zařízení a doporučujícího stanoviska odborného lékaře

Číslo žáka:           09

                               10

                               17

                               33

                               34

                               35

                               36

Seznam žáků, u nichž ředitel školy rozhodl o odkladu povinné školní docházky

Číslo žáka:           15                                29