Výuka žáků 2. stupně – informace

Od pondělí 8.června budou moci žáci 2.stupně na základě metodiky MŠMT navštěvovat školu. Návštěvy školy budou koncipovány jednak jako třídnické hodiny, jednak jako konzultace profilujících předmětů, tj. českého jazyka, matematiky a anglického jazyka. Hlavním způsobem výuky zůstává „výuka on-line, tj.výuka na dálku“. Při vstupu do školy je třeba odevzdat Čestné prohlášení o bezinfekčnosti (ke stažení v sekci „Pro rodiče – Formuláře“ našich webových stránek).

Třídnické hodiny proběhnou vždy 1. vyučovací hodinu od 7.50 hodin (při zájmu více než 15 žáků ze třídy proběhne i 2. vyučovací hodinu pro druhou polovinu žáků) podle následujícího rozpisu:

6. ročníky – pondělí, 7. ročníky – úterý, 8. ročníky – středa, 9. ročníky – čtvrtek

Možnost konzultací:

Pondělí: český jazyk – Mgr. Havránková: 6.A, anglický jazyk – Mgr. Mifková: 6.B, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B

Úterý: český jazyk – Mgr. Ryšánková: 6.B, 7.A, anglický jazyk – Mgr. Ryšánková: 7.A, 7.B

Středa: matematika – Mgr. Schullerová: 6.B, 8.A, 9.B, anglický jazyk – Mgr. Schullerová: 7.B, 8.A, 8.B

Čtvrtek: český jazyk – Mgr. Třmínková: 8.A, 8.B, 9.A, 9.B, matematika – Mgr. Železná: 6.A, 7.A, 7.B, 8.B, 9.A

Účast pro příští týden je třeba nahlásit třídnímu učiteli nebo vedení školy, nejlépe do čtvrtka, nejpozději do pátku 5. června pro stanovení podrobnějšího časového harmonogramu, který bude následně zveřejněn.

ZŠ Náměstí