Zápis dětí do 1. třídy – aktuálně ve dnech 1. – 9. 4. 2020

ZMĚNA Zápisu dětí do základních škol v Čáslavi na školní rok 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů.

V Čáslavi se uskuteční v termínu dle školského zákona od 1. dubna 2020 do 9. dubna 2020.

Doba zápisu:

1. 4. 2020 (středa), 3. 4. 2020 (pátek), 6. 4. 2020 (pondělí), 8. 4. 2020 (středa)

od 9.00 do 13.00 hodin

2. 4. 2020 (čtvrtek), 7. 4. 2020 (úterý), 9. 4. 2020 (čtvrtek)

od 13.00 do 17.00 hodin

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:

Zápisy proběhnou ve všech Základních školách v Čáslavi bez osobní přítomnosti dětí ve škole. 

Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  3. poštou,
  4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Nejpozdější podání přihlášky do 9. 4. 2020 včetně. Pro urychlení administrace prosím podejte pokud možno spolu s přihláškou i Zápisový lístek (rozesílali jsme ho poštou, je ke stažení na našich webových stránkách, případně je pro Vás k dispozici ve škole).

Tiskopisy přihlášek budou zveřejněny na webu www.zscaslav.cz nebo je bude možné vyzvednout na podatelně MěÚ Čáslav od 1. 4. do 9. 4. 2020 v čase 9.00 až 11.00 hodin. K dispozici jsou rovněž v budově školy během úředních hodin a po celou dobu zápisu. 

Kontakt:

Základní škola Čáslav, Nám. J. Žižky z Trocnova 182

Tel. 327 311 238

skola@zscaslav.cz

datová schránka: 4m3ydpp

 

Zápis žáků do 1. tříd základních škol se řídí obecně závaznou vyhláškou
č. 3/2012, o školských obvodech základních škol, která je uveřejněna na internetových stránkách městského úřadu www.meucaslav.cz.