Spolupráci s mateřskou školou považujeme za velmi prospěšnou pro obě zúčastněné strany. Návštěvy dětí z jednotlivých poboček MŠ znamenají možnost představit naši školu budoucím prvňáčkům. Ti mají možnost seznámit se se školním prostředím, paní učitelkami i tím, jak vlastně taková výuka na základní škole vypadá.  Potkávají u nás své staré kamarády ze školky a navazují nová přátelství. Návštěvy jsou doprovázeny rozmanitou rukodělnou činností, jejíž výsledky si malí předškoláčci odnášejí domů. Zážitkem bývá také prohlídka zookoutku či program v tělocvičně. Děti z mateřské školy poté v budoucnu rádi uvítáme jako nové prvňáčky.