Rozvrh hodin

Školní družina

Pro rodiče

Jídelna

ZŠ Čáslav náměstí


Cílem naší školy je poskytnout žákům takové vzdělání, které jim usnadní uplatnění v osobním životě i v jejich budoucí profesní praxi. O výchovu a vzdělávání vašich dětí se u nás stará plně kvalifikovaný pedagogický sbor, škola pro děti nabízí i služby školní družiny, školní jídelny a dětské kroužky. To vše v prostředí moderně vybavených učeben  v klidném středu města. Naší devízou je také vzájemná spolupráce s mnohými institucemi a dalšími školami od mateřských, přes střední až po vysoké.

Rádi vás u nás přivítáme.

Aktuality


Ze života školy