Aktuální informace k Zápisu do 1.tříd: Zápis proběhne od 9.00 do 13.00 hodin v následujících dnech: 1. 4. 2020 (středa), 3. 4. 2020 (pátek), 6. 4. 2020 (pondělí), 8. 4. 2020 (středa) a od 13.00 do 17.00 hodin v následujících dnech: 2. 4. 2020 (čtvrtek), 7. 4. 2020 (úterý), 9. 4. 2020 (čtvrtek). Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby: 1. do datové schránky školy, 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), 3. poštou, 4. osobní podání ve škole. Přihlášku je možno stáhnout z našich webových stránek, vyzvednout na podatelně Městského úřadu či získat přímo ve škole. Podrobnější informace najdete v sekci Pro rodiče – Zápis. Vážení rodiče, vzhledem k Mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví a vládou ČR vyhlášenému nouzovému stavu jsou škola, školní družina a školní jídelna ZŠ Čáslav Náměstí od 11. 3. 2020 až do odvolání pro žáky uzavřeny. V sekci „Výuka online“ zveřejňujeme výukové materiály pro žáky jednotlivých tříd. Pro zkvalitnění komunikace doporučujeme rodičům mailem kontaktovat „svého“ třídního učitele. Další aktuální informace najdete v sekci Aktuality našich webových stránek.

Rozvrh hodin

Školní družina

Pro rodiče

Jídelna

ZŠ Čáslav náměstí


Cílem naší školy je poskytnout žákům takové vzdělání, které jim usnadní uplatnění v osobním životě i v jejich budoucí profesní praxi. O výchovu a vzdělávání vašich dětí se u nás stará plně kvalifikovaný pedagogický sbor, škola pro děti nabízí i služby školní družiny, školní jídelny a dětské kroužky. To vše v prostředí moderně vybavených učeben  v klidném středu města. Naší devízou je také vzájemná spolupráce s mnohými institucemi a dalšími školami od mateřských, přes střední až po vysoké.

Rádi vás u nás přivítáme.

Ze života školy


previous arrow
next arrow
Slider

Aktuality