Informace k testování na COVID uchazečů o střední vzdělávání ve šk. roce 2020/2021 (5., 7. a 9. třídy)

Od úterý 27. dubna 2021 škola provádí od 14 do 15 hodin (v odůvodněných případech je možno domluvit i jiný čas) testování  na COVID uchazečů o střední vzdělání  na čtyřletých oborech vzdělání s maturitní zkouškou, kteří konají JPZ (od 26. 5. 2021 testování pro uchazeče v náhradním termínu JPZ). Od čtvrtka 29. dubna provádíme testování uchazečů o studium na víceletých gymnáziích (od 27. 5. 2021 testování pro uchazeče v náhradním termínu JPZ). Uchazeči o čtyřleté obory vzdělání s maturitní zkouškou, kteří nebudou konat JPZ a uchazečů o střední vzdělání bez maturitní zkoušky budou testováni na základě dohody se základní školou 7 dnů před konáním zkoušky.  Termín požadovaného testování je třeba nahlásit třídnímu učiteli. Pro zobrazení podrobnějších informací klikněte na níže uvedený odkaz: