Výuka 9. ročníků

Výuka 9. ročníků zaměřená na přijímací řízení z českého jazyka a matematiky začíná pro přihlášené žáky dne 11. 5. 2020 první vyučovací hodinou (7.50 hod.). Žáci před školou vyčkají převzetí vyučujícím, který je následně odvede do školy. Žáci si do školy přinesou 2 roušky a sáček na jejich uložení.

Výuka proběhne podle následujícího rozpisu:

9.A: Pondělí: 1.hod.: Český jazyka, 2. hod.: Český jazyk, 3. hod.: Matematika, 4. hod.: Matematika

9.A: Úterý: 1. hod. Matematika, 2. hod.: Matematika, 3. hod.: Český jazyk, 4. hod.: Český jazyk

9.B: Pondělí: 1. hod. Matematika, 2. hod.: Matematika, 3. hod.: Český jazyk, 4. hod.: Český jazyk

9.B: Úterý: 1.hod.: Český jazyka, 2. hod.: Český jazyk, 3. hod.: Matematika, 4. hod.: Matematika